Renovatie

Door de jaren heen raakte de familiehoeve aan de Molenberg in verval. In 2009 startten de voorbereidende renovatiewerken. De installatie van de koperen stookketels in november 2009, een absolute primeur voor België, betekende meteen de start van een nieuwe traditie. Uiteindelijk vloeide het eerste, pure distillaat uit deze ketels in oktober 2010.

Hieronder vindt u een impressie van de werkzaamheden.